januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

WOZ-waarde woningen weer verder gedaald

24 april 2014

Na september 2008 zijn onder invloed van de kredietcrisis de koopprijzen van woningen gedaald en daarmee ook de WOZ-waarde, want die is gebaseerd op marktontwikkelingen.

Volgens de meest recente gegevens over de woningwaarde (van 1 januari 2014) is in Nederland de waarde van de woningen 13,3% lager dan voor de crisis, in Amsterdam is de waardedaling met 13,2% iets kleiner. Bij de bepaling van de waarde moet volgens de wet WOZ de peildatum van een jaar eerder worden gebruikt (1 januari 2013) dus de waardedaling in het jaar 2013 is hierin nog niet verwerkt.
Veel huiseigenaren die dit jaar een waardebeschikking en een aanslag onroerende zaak belasting hebben ontvangen zullen constateren dat de waarde van hun woning verder gedaald is, in Amsterdam was de  WOZ-waarde op 1 januari 2014 gemiddeld 5% lager dan op 1 januari 2013. In geheel Nederland was de waardedaling met 5,4% wat groter.

De WOZ-waarde is in Amsterdam vooral gedaald in gebieden buiten de ringweg A10.
De sterkste waardedaling vond plaats in stadsdeel Nieuw-West en met name in Slotermeer. Ook in het hoogbouwgebied in Amsterdam Zuidoost en in delen van Amsterdam Noord is er een sterke waardedaling. Binnen de ring A10 was er in de meeste gebieden een bescheiden waardedaling. De afwijkende ontwikkeling in de Kolenkitbuurt, Nieuwendam Noord en de Omval had te maken met de oplevering van veel nieuwbouwwoningen.Download