januari 2014
februari 2014
maart 2014
april 2014
mei 2014
juni 2014
juli 2014
augustus 2014
september 2014
oktober 2014
november 2014
december 2014

Yupps op IJburg

10 juli 2014

Op 1 januari 2014 had IJburg ruim 20.000 inwoners en ongeveer 8.100 huishoudens.

Vergeleken met Amsterdam als geheel is IJburg een gezinsrijk gebied: 37% van IJburg bestaat uit stellen met kinderen (16% in Amsterdam) en 14% uit eenoudergezinnen (9% in Amsterdam). Er wonen tegelijkertijd minder alleenstaanden op IJburg (33%) dan in Amsterdam (53%).

Tegenwoordig blijven ouders met jonge kinderen die het zich kunnen veroorloven vaker in de stad wonen (Karsten 2014). Wonen in de stad wordt vooral door moeders gezien als een voorwaarde om werk te kunnen combineren met het ouderschap. IJburg is een voorbeeld van een plek in Amsterdam waar gezinnen stedelijk kunnen wonen, maar waar wel een bepaalde mate van rust en ruimte aanwezig is.
In 2004 deed Tineke Lupi onderzoek op IJburg en schreef hierover het boek Buiten wonen in de stad. Eind 2013 is dit onderzoek herhaald door studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in samenwerking met O+S. In 2014 is dit onderzoek door verschillende studenten Sociologie aan de UvA gebruikt voor het schrijven van hun bachelorscriptie.

Eén van de scripties gaat over Young urban professional parents (Yupps) op IJburg. De term Yupps is bedacht door Lia Karsten (2003) om de groeiende groep ouders die blijft werken na de komst van kinderen en in de stad blijven wonen te onderzoeken.
Irene Bronsvoort heeft voor haar bachelorscriptie onderzocht hoe Yupps op IJburg werk combineren met het ouderschap en welke rol de buurt daarbij speelt. IJburg telt veel ‘symmetrische huishoudens’, waarin man en vrouw ongeveer evenveel uren betaald werken, al dan niet part time. In de scriptie staan drie deelthema’s centraal: tijd-ruimtefactoren, de rol van het sociale netwerk en het gebruik van professionele voorzieningen. Als het gaat om tijd-ruimtefactoren blijkt dat Yupps streven naar een zo kort mogelijke afstand tussen werk en thuis, om een bepaalde mate van flexibiliteit te hebben. Op IJburg wonen veel meer zzp’ers dan gemiddeld in Amsterdam (Van Oosteren 2014). Zzp’ers, en dan met name de zzp’ers die thuis werken, kunnen extra flexibel omgaan met hun planning. Eén van de zzp’ers in het onderzoek zegt het volgende over deze flexibiliteit:

Als ik het minder druk heb qua werk, neem ik zijn uren ook over. Want dan kan hij meer geld verdienen. Dus wij kijken gewoon elke keer hoe het gaat.´

IJburg blijkt door haar combinatie van stedelijke en suburbane kenmerken een ideale plek voor Yupps om hun kinderen te laten opgroeien, zo concludeert Bronsvoort in haar scriptie.
Komend jaar gaat een nieuwe lichting bachelorstudenten opnieuw onderzoek doen op IJburg.

Literatuur
Karsten, L. (2003) ‘Family Gentrifiers: Challenging the City as a Place Simultaneously to Build a Career and to Raise Children’. Urban Studies 40: 2573-2584.
Karsten, L. (2014) ‘Stad 3.2 of hoe gezinnen de stad opnieuw uitvinden’. S+RO 2014/03: 11-16.
Lupi, T. (2008) Buiten wonen in de stad. Aksant: Amsterdam.
Van Oosteren, C. (2014) Factsheet Betekenis meer zzp’ers voor Amsterdam, O+S.

Download