januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Nieuw toelatingsbeleid basisonderwijs: bepaling acht dichtstbijzijnde scholen per adres

7 januari 2015

De besturen van de Amsterdamse basisscholen gaan met ingang van schooljaar 2015/’16 over op een nieuw toelatingsbeleid. 

Hiermee komt een einde aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Op bijna alle basisscholen (ruim 200) zal het aanmelden en verdelen van de plaatsen op dezelfde manier gaan. OIS is betrokken geweest bij de uitwerking van dit nieuwe beleid door op verzoek van de schoolbesturen en DMO met behulp van GoogleMaps de loopafstanden tussen woonadressen en scholen (de ingang van het schoolplein) te berekenen. Op basis van deze berekeningen is per woonadres de top 15 bepaald van dichtstbijzijnde scholen op basis van loopafstand. Hiervoor zijn ruim 7,5 miljoen berekeningen gedaan. 

Uitgangspunt voor het nieuwe beleid is dat leerlingen voorrang krijgen op scholen in hun buurt. De schoolbesturen en de gemeente wilden geen voorrangsgebieden per school meer (zogenoemd postcodebeleid), maar uitgaan van het huisadres van een leerling. Daarnaast moest de loopafstand als uitgangspunt genomen worden en niet de hemelsbrede afstand die geen rekening houdt met obstakels of grote wegen. Een ander uitgangspunt was dat leerlingen voorrang zouden moeten hebben op zowel openbare als bijzondere scholen.

Afstanden berekend op basis van loopafstanden verschillen voor sommige adressen duidelijk van hemelsbrede afstanden. Dat is goed zichtbaar in het voorbeeld op onderstaande kaart. Hier zijn de voorrangsscholen van een adres op de Piet Heinkade berekend, zowel volgens GoogleMaps afstanden (groen) als volgens hemelsbrede afstanden (rood). Hier is te zien dat een school in Noord, het IJplein, hemelsbreed op plek twee staat, maar volgens de loopafstanden op plek 11, en dus niet meer in de top 8. Ook is te zien dat een school die hemelsbreed op plek 15 stond, de Achthoek, nu met de loopafstanden op plek 6 staat en dus in de top 8 komt. Door met loopafstanden te berekenen hopen we meer aan te sluiten bij het idee dat een ouder heeft van de bereikbaarheid van de verschillende scholen in zijn/haar buurt.  

De 15 dichtstbijzijnde scholen voor kinderen wonend op postcode 1019GM huisnummer 167, volgens Google afstanden (groen) en volgens hemelsbrede afstanden (rood)

bron: OIS en GoogleMaps 

Naast de afstandsberekeningen heeft OIS de gevolgen van verschillende beleidskeuzes geanalyseerd. Zo bleek dat uitgaande van een top 6 per adres 11% van de leerlingen geen voorrang zouden hebben op minimaal twee openbare en twee bijzondere scholen. Er is uiteindelijk gekozen voor een top 8 waarbij ruim 99% van de kinderen voorrang krijgt op minimaal twee openbare en twee bijzondere basisscholen. Een voorbeeld van een simulatie waar verschillende opties zijn berekend en de uitkomsten zijn vergeleken om zo tot de meest optimale keuze te komen.

Dit is een voorbeeld van de analyses die gedurende de uitwerking van het beleid gemaakt zijn op basis van vragen vanuit de schoolbesturen en DMO. Op deze manier heeft het gericht analyseren van beschikbare data bijgedragen aan het ontwikkelen van nieuw beleid op het gebied van schoolkeuze in Amsterdam. In de toekomst zal er, na de  invoering van dit nieuwe beleid, informatie beschikbaar komen over de daadwerkelijke voorkeuren van Amsterdamse ouders. Dan kan er gemonitord worden hoeveel kinderen op de school van hun eerste keus terecht komen.   

Hier of hier kunt u meer informatie en de scholen waar uw kind voorrang heeft vinden.

Internet