januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

832.084 Amsterdammers

24 november 2015

De Amsterdamse bevolking is in de eerste drie kwartalen van 2015 met 9.812 personen toegenomen tot 832.084 inwoners.

Hiermee komt de groei van 1,19 procent hoger uit dan de gemiddelde groei in heel Nederland (0,34 procent). Ook van de vier grote steden groeit de bevolking in Amsterdam het sterkst: Den Haag groeide met 0,58 procent, Rotterdam met 0,34 procent en Utrecht met 1,12 procent (bron: CBS Statline).

De 832.084 Amsterdammers staan ingeschreven op in totaal 400.901 adressen. Gemiddeld wonen er dus 2,08 Amsterdammer op één adres; dat was in oktober 2014 ook zo. Tezamen vormen de 832.084 Amsterdammers ruim 448.000 huishoudens. Dat er meer huishoudens dan bewoonde adressen zijn in de stad geeft aan dat er veel inwoning is. Bij inwoning wonen er meerdere huishoudens op één adres, zoals drie alleenstaanden die een appartement delen of een student die inwoont bij een hospita. 


Tussen januari en oktober 2015 namen het aantal personen, het aantal bewoonde adressen en het aantal huishoudens sterker toe dan in de dezelfde periode vorig jaar. Relatief gezien nam het aantal personen van januari tot oktober 2015 toe met 1,2 procent. Vorig jaar was dat 1,0 procent. Het aantal bewoonde adressen nam met 1,1 procent sterker toe dan vorig jaar (0,7 procent). Een belangrijke oorzaak hiervan is de toename van de woningbouwproductie. Opvallend is dat het aantal huishoudens in de eerste drie kwartalen van 2015 sterker toenam dan het aantal bewoonde adressen. De toename bedroeg 1,4 procent in 2015. In dezelfde periode vorig jaar was dat overigens 0,9 procent.