januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Acceptatie van LHBT’ers in Amsterdam

12 maart 2015

Amsterdammers tonen zich over het algemeen tolerant ten aanzien van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers).

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft OIS een fact sheet gemaakt over lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) in Amsterdam. Wat is hun positie in de samenleving, welke problemen komen zij tegen? De kennis over LHBT’ers is geordend rondom zeven thema’s: transgenders, jongeren, ouderen, vluchtelingen en asielzoekers, veiligheid, sport en toerisme. De fact sheet geeft een overzicht van recente wetenschappelijke inzichten op elk thema uit landelijk en Amsterdams onderzoek. De rode draad in de fact sheet is het probleem van acceptatie.

Acceptatie van LHBT’ers in Amsterdam
Amsterdammers tonen zich over het algemeen tolerant ten aanzien van LHBT’ers. Dat blijkt uit de reacties op een aantal stellingen in de Amsterdamse Burgermonitor (2014). Acht van de tien Amsterdammers heeft er geen problemen mee dat homoseksuele en lesbische paren trouwen, twee mannen hand in hand lopen, of dat hun kind les krijgt van een homoseksuele leraar of lerares. Ze hebben iets vaker moeite met gelijke adoptierechten en met het idee dat hun kind een homoseksuele relatie zou hebben.

Amsterdammers tonen zich toleranter dan Nederlanders in het algemeen als het gaat om de acceptatie van homoseksualiteit, behalve als het gaat om het accepteren van een homoseksuele relatie van het eigen kind (SCP 2013). Vooral Amsterdammers van Turkse en Marokkaanse herkomst hebben hier moeite mee.

Veel jongeren hebben moeite met homoseksualiteit
Acceptatie is vooral een probleem onder jongeren. Ruim een vijfde (21%) van de 13-14 jarige Amsterdammers heeft een negatieve houding ten aanzien van homoseksuelen en lesbiennes op hun school, maar er zijn grote verschillen tussen groepen jongeren. Zo hebben meisjes een minder negatieve houding dan jongens en stellen jongeren van Turkse en Marokkaanse herkomst zich juist vaker negatief op tegenover homoseksualiteit dan gemiddeld (GGD Amsterdam 2012). De verschillen tussen jongens en meisjes en tussen leerlingen met en zonder migrantenachtergrond komen ook naar voren in landelijk onderzoek (SCP 2015, ITS 2014).

Download