januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Amsterdammers ondersteunen het gemeentelijk armoedebeleid

9 december 2015

Amsterdammers vinden dat er meer aandacht en geld moet naar armoedebestrijding.

Ze steunen het Amsterdamse college, dat per jaar 20 miljoen euro extra uittrekt op dit terrein. Ook vinden ze het terecht dat de gemeente extra aandacht besteedt aan kinderen, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, maar ook mensen met werk die een laag inkomen hebben. Dat blijkt uit een enquête van OIS in opdracht van AT5 onder 462 Amsterdammers.

Door middel van een telefonische en online enquête heeft OIS Amsterdammers gevraagd naar hun politieke prioriteiten. Twee derde van de ondervraagden is van mening dat er meer geld zou moeten worden uitgetrokken voor armoedebestrijding. Dat is meer dan op andere beleidsterreinen. Wanneer de vraag is over welke onderwerpen respondenten zich persoonlijk het meeste zorgen maken in Amsterdam, dan komt uit een lijst van 13 onderwerpen woningnood op één, en integratie op twee en armoede op drie.

Verder blijkt uit de enquête dat een ruime meerderheid achter de budgetverruiming ten behoeve van armoedebestrijding staat, en ook het principe van een aantal minimaregelingen ondersteunt.

Tot slot zijn vier stellingen voorgelegd over de eisen aan bijstandsgerechtigden. Hieruit blijkt dat een meerderheid van de respondenten het eens is met het stellen van eisen en het verwachten van een tegenprestatie van mensen met een uitkering. Zo vindt 72% het terecht dat bijstandsgerechtigden worden gekort op hun uitkering als zij weigeren de Nederlandse taal te leren. De helft vindt korting op de uitkering terecht wanneer een uitkeringsgerechtigde een baan weigert.

AT5 heeft aandacht besteedt aan de enquête in een nieuwsitem, en de uitkomsten kwamen ook aan de orde tijdens het grote armoededebat op 4 december met staatssecretaris Klijnsma, wethouder Vliegenthart, financieel adviseur Annemarie van Gaal en Paul Scheerder van het Leefkringhuis in Noord.

Download