januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Amsterdamse ambachten: omvang, ontwikkeling en behoeften

12 november 2015

De ambachtseconomie staat sinds enkele jaren in de belangstelling. OIS heeft in opdracht van de afdeling Economie de omvang en de ontwikkeling van de ambachtseconomie in Amsterdam in kaart gebracht. 

Ook zijn de ambachtelijke ondernemers gevraagd naar hun behoeften, knelpunten die zij ervaren en welke ondersteuning ze van de overheid verwachten. 

In totaal zijn er 41.500 ambachtelijke ondernemingen in Amsterdam, goed voor 79.000 banen. Dit is 35% van alle vestigingen en 14% van alle banen in de stad. Kenmerkend voor de Amsterdamse ambachtseconomie is het grote aandeel bedrijven in de creatieve kennissector (58%) en het relatief kleine aandeel bedrijven in de techniek (23%) vergeleken met heel Nederland. De meeste ambachtelijke bedrijven zijn eenmanszaken, zowel in Amsterdam (80%) als landelijk (84%).

Groei ambachten vooral in creatieve sector, is deels administratief
Creatieve kennissectoren groeien snel in Amsterdam. Ze zijn de motor van de Amsterdamse ambachtseconomie. De groei is vooral te zien in de kunstsector en de nieuwe ambachten, zoals design en reclame en wordt voor een deel veroorzaakt door de invoering van de registratieplicht. Zonder het effect van de registratieplicht groeit het aantal banen in de ambachtseconomie in hetzelfde tempo als totaal in Amsterdam, maar sneller dan landelijk. Het aantal vestigingen en banen in sommige sectoren van de techniek is gedaald, zowel in Amsterdam als in Nederland.

Aandachtspunten, behoeftes en rol van overheid
Ondanks de groei van het aantal ambachtelijke ondernemers staan hun financiële prestaties en marktpositie onder druk, door onder andere de recessie en de kleinschalige aard van ambachten. 
Relatief veel Amsterdamse ambachtelijke ondernemers geven aan dat ze moeite hebben met het vinden van financiering en ingewikkelde regelgeving. Het vinden van financiering is een aandachtspunt bij alle zzp’ers en het mkb in Nederland. De Amsterdamse ondernemers geven aan behoefte te hebben aan netwerkbijeenkomsten, workshops en advies over waar en hoe ze financiële ondersteuning kunnen krijgen. Een specifiek Amsterdams aandachtspunt is het vinden van geschikte bedrijfsruimte, eventueel met een parkeerplek voor de deur. Van de overheid verwachten ondernemers meer betaalbare werkruimte voor kleine bedrijven en meer (en goedkopere) parkeerplaatsen. Voorbeelden van andere aandachtspunten en behoeftes die ondernemers hebben genoemd, zijn het vinden van een opvolger en/of van personeel en veiligheid in de omgeving van bedrijf.

Download