januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

2 juli 2015

De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot en met 2013.

Inmiddels zijn er cijfers over 2014 beschikbaar en heeft OIS een achtergronddocument gemaakt over de arbeidsmarktsituatie in de MRA in 2014. Naast een totaalbeeld is hierin een onderscheid gemaakt tussen drie verschillende leeftijdsgroepen.

Bijna 1,4 miljoen inwoners van de MRA behoren tot de beroepsbevolking. Hiervan is 92,4% werkzaam en 7,6% werkloos. In 2010 was dit nog 4,9%. Onder de 55 t/m 74-jarigen en de laagopgeleiden bevindt zich een relatief grote groep mensen die niet werkzaam zijn en ook niet actief op zoek zijn naar een baan (‘niet-actieven’).

De werkloosheid in de MRA ligt op een vergelijkbaar niveau als in heel Nederland (7,4%). Jongeren zijn in de MRA gemiddeld het vaakst werkloos (12,2%). Wel vinden werkloze jongeren in vergelijking met oudere werkloze mensen snel een baan. Gemiddeld zijn jongeren zeven maanden op zoek voordat ze een baan vinden, terwijl 27 t/m 54-jarigen gemiddeld 16 maanden op zoek zijn en 55 t/m 74-jarigen gemiddeld 25 maanden.

Zie voor meer informatie de achtergrondrapportage.

Download