januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Bijna de helft van de ouders positief over nieuw toelatingsbeleid basisonderwijs

1 oktober 2015

Blijkt uit een onderzoek van OIS onder ruim 700 ouders die hun kind via de nieuwe procedure hebben ingeschreven.

Bijna de helft van de, grotendeels hoog opgeleide, ouders is positief over het nieuwe toelatingsbeleid in het basisonderwijs, een kwart van hen is negatief. Het nieuwe toelatingsbeleid is een initiatief van bijna alle Amsterdamse schoolbesturen in het PO. Er is een vast inschrijfmoment voor alle kinderen, kinderen krijgen voorrang op 8 scholen die het dichtst bij het woonhuis liggen en ouders worden aangemoedigd meerdere scholen op hun voorkeurslijst te zetten zodat als er geloot wordt, leerlingen naar een andere school in de top 5 kunnen gaan.

De mening van de ouders over het nieuwe beleid hangt sterk samen met de plaatsing van hun kind: ouders van een kind dat op de school van eerste voorkeur is geplaatst zijn vaker positief over het nieuwe toelatingsbeleid dan ouders van een kind dat op de tweede of andere keuze is geplaatst (zie figuur). Ook zijn er duidelijke verschillen tussen stadsdelen: ouders in stadsdelen waar meer wordt geloot zijn minder vaak tevreden.

Belangrijke positieve punten aan het nieuwe beleid zijn volgens de ouders dat het eerlijk en transparant is, dat er niet meerdere wachtlijsten zijn, dat het goed is dat kinderen voorrang hebben in de buurt en dat de communicatie rondom het nieuwe beleid duidelijk en het nieuwe systeem overzichtelijk is.

Aangedragen verbeterpunten van ouders hebben vooral te maken met onduidelijkheid:  onduidelijkheid over hoe de plaatsing precies te werk gaat en onduidelijkheid over waarom en welke elf scholen er niet meedoen met het huidige beleid. Daarnaast heeft een deel van de ouders het gevoel dat er met het huidige systeem geen vrijheid van schoolkeuze is, men heeft het idee geen ‘controle’ te hebben over de schoolkeuze van hun kind.

Deze resultaten zijn afkomstig uit een enquête onder alle ouders die als eerste te maken kregen met dit nieuwe beleid, ouders die hun kind voor 31 maart 2015 hebben aangemeld. Deze kinderen zijn in augustus 2015 naar de basisschool gegaan.

Download