januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Daling overgewicht en obesitas bij Amsterdamse kinderen

17 juli 2015

Het percentage kinderen in Amsterdam met overgewicht is in 2013 gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. 

In 2011 had 16,8% van de kinderen overgewicht en obesitas, in 2013 is dat nog 15,2%. Dit blijkt uit de monitor van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Onder oudere kinderen komt overgewicht vaker voor dan onder jongere kinderen.

Er is gekeken naar de gezondheid en (over-) gewicht van kinderen in de leeftijd 2, 3, 5, 10 en 14 jaar. Bij de groep te zware kinderen is ook het percentage kinderen met obesitas gedaald. Onder de oudere kinderen komt overgewicht (inclusief obesitas) vaker voor dan onder de jongere kinderen. Onder meisjes komt overgewicht relatief iets vaker voor dan onder jongens. Een deel van de kinderen is de afgelopen jaren gevolgd, vanaf het moment dat ze 2 jaar waren in 2010 tot het moment dat ze 5 jaar waren in 2013. Wethouder Zorg en Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, Eric van der Burg: “We zien dat naarmate kinderen ouder worden overgewicht vaker voorkomt. Kinderen die op een gezond gewicht zitten zijn over het algemeen stabiel en hebben nog steeds een gezond gewicht. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is een aanpak van de lange adem. We hebben als doel gesteld dat alle kinderen in 2033 een gezond gewicht hebben. Ik vind het belangrijk om hier de tijd voor te nemen.”

Overgewicht en herkomst
Van de kinderen met overgewicht en obesitas is de meerderheid van niet-westerse herkomst. Hoe ouder de kinderen, des te groter het aandeel niet-westerse kinderen. De meeste kinderen hebben een gezond gewicht. Dat geldt ook voor elke etnische groep afzonderlijk. Overgewicht en obesitas komt relatief het meeste voor bij Turkse 5-, 10- en 14-jarigen.  Het grootste deel van de kinderen met overgewicht woont in Bullewijk/Bijlmer Centrum (Surinaamse of overige niet-westerse herkomst), de Kolenkit, Indische Buurt en Slotermeer (Marokkaanse en Turks Amsterdamse kinderen) en in de Waterlandpleinbuurt (hier is geen specifieke groep het grootst).

Ontbijt populairder
Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Dit wordt niet voor niets vaak gezegd. Met een gevulde maag leer je beter op school. De monitor laat zien dat meer kinderen ontbijten. In vergelijking met schooljaar 2010/2011 is zowel onder 5- jarigen als onder 10-jarigen het percentage kinderen dat ontbijt toegenomen. In schooljaar 2012/2013 haalt bijna de helft van de 5- en 10-jarigen de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor kinderen (gemiddeld één uur per dag bewegen). Dat is gelijk aan het jaar daarvoor.

Download
Internet