januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Gebiedsanalyses

22 januari 2015

In de gebiedsanalyses wordt een beeld gegeven hoe de verschillende gebieden in de stad er voor staan. 

Amsterdam kent heel verschillende stedelijke (woonmilieus): van hoogstedelijk wonen aan de grachtengordel en het havengebied tot suburbaan wonen aan de randen van de stad zoals Gein, IJburg  en De Aker; van milieus met kleine en goedkopere woningen in bijvoorbeeld Bos en Lommer of Oud-Noord tot grote, dure woningen in het Museumkwartier. In de gebiedsanalyses wordt een beeld gegeven hoe de verschillende gebieden in de stad er voor staan. De analyse krijgt een vervolg in de gebiedsagenda.

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de 22 gebieden in de stad. Daarbij is zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als van signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen. Deze gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019.

De gebiedsanalyses zijn een gezamenlijk product van OIS en de stadsdelen (eindredactie: OIS).

Download
Internet