januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Jeugd- en volwassenencriminaliteit licht gedaald

29 april 2015

OIS heeft voor de jeugdcriminaliteit en voor de volwassenencriminaliteit twee afzonderlijke indexen ontwikkeld om inzicht te bieden in de criminaliteit en risicofactoren in Amsterdam.

De index voor criminaliteit door volwassenen geeft het aandeel unieke verdachten van 25 tot en met 55 jaar per buurt weer op basis van de woonplaats van de verdachten. De jeugdcriminaliteitsindex geeft het aandeel unieke verdachten van 12 tot en met 24 jaar weer op basis van de woonplaats van de jongeren. Als een buurt een hoge criminaliteitsindex heeft, betekent dit dat er relatief veel verdachten van criminaliteit wonen. De risicofactorenindex geeft aan in hoeverre in buurten risicofactoren aanwezig zijn die de kans op criminaliteit vergroten. De resultaten van de volwassenencriminaliteitsindex en de jeugdcriminaliteitsindex komen overeen. In buurten en stadsdelen met veel jeugdige verdachten wonen ook veel volwassen verdachten.

De meest recente gegevens over jeugd- en volwassenencriminaliteit en risicofactoren gaan over het jaar 2014. Tussen 2013 en 2014 zijn zowel de volwassencriminaliteitsindex als de jeugdcriminaliteitsindex licht gedaald. Ook de risicofactoren zijn in deze periode licht gedaald. 

In onderstaande figuren staan per buurt de jeugd- en volwassenencriminaliteitsindex weergeven evenals in welke tien buurten de indexen het sterkst zijn gestegen en het sterkst zijn gedaald tussen 2013 en 2014.

In 2013 was 3,8% van de jongeren (12 t/m 24 jaar) verdacht van criminaliteit, in 2014 ging het om 3,6%. Dit is een stuk minder dan in 2007, toen werd nog 6,2% van de jongeren van criminaliteit verdacht. Ook absoluut gezien daalt het aantal jongeren dat verdacht wordt van criminaliteit. Bij de volwassenen gaat het om minder hoge percentages: in 2011 was 2,3% van de 25-55 jarigen verdacht van criminaliteit, in 2014 was dat 1,8%. Het totaal aantal volwassenen dat verdacht wordt van criminaliteit daalt ook absoluut gezien.

Zowel de jeugd- als de volwassenencriminaliteitsindex is in 2014 het hoogst in stadsdeel Zuidoost. Dit komt vooral door het grote aandeel verdachten in de Bijlmer en Holendrecht/Reigersbos/Amstel III/Bullewijk. In de stadsdelen Centrum en Zuid zijn de indexen het laagst. 

In stadsdeel Centrum wonen weinig verdachten van criminaliteit, maar wordt er wel veel criminaliteit gepleegd. Vooral op de Wallen vindt veel criminaliteit plaats. In 2014 werden er in Centrum 3.304 misdrijven door jongeren gepleegd en 2.175 door volwassenen. Ook in de Bijlmer in stadsdeel Zuidoost worden relatief veel misdrijven gepleegd door jongeren en volwassenen.


Download