januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Jeugdwerkloosheid licht gedaald

29 juni 2015

In 2014 waren 13.300 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 26 jaar werkloos.

Zij zoeken actief naar een baan maar kunnen die niet vinden. Dit komt neer op 13,3% van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit 14,7%. Deze percentages zijn gebaseerd op de nieuwe definitie van werkloosheid, die sinds begin 2015 wordt gebruikt. De jeugdwerkloosheid in Amsterdam ligt boven het landelijk gemiddelde (11,8%).

Meeste werkloze jongeren zijn onderwijs volgend
Van alle werkloze Amsterdamse jongeren volgt 65% een opleiding. Deze jongeren zijn naast hun studie op zoek naar een (bij)baan van minimaal 1 uur in de week. De overige 4.560 jongeren hebben geen werk en volgen ook geen opleiding, 3.550 van deze jongeren hebben een startkwalificatie en 1.100 niet.

Werkloze jongeren vinden relatief snel een baan
Werkloze jongeren zijn gemiddeld 6 maanden op zoek naar een baan. Dat is korter dan Amsterdamse werklozen van 27 jaar en ouder, zij zijn gemiddeld 17 maanden op zoek voordat ze een baan vinden. Hoogopgeleide jongeren zijn gemiddeld het kortst werkloos (3 maanden), jongeren met een niet-westerse achtergrond zijn gemiddeld het langst werkloos (8 maanden).

Laagopgeleide jongeren het vaakst werkloos
Jongeren zonder startkwalificatie zijn het vaakst werkloos (25%). Dit was vorig jaar ook het geval. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo niveau 2 of een havo/vwo diploma. Daarnaast zijn jongeren van niet-westerse herkomst (21%) een stuk vaker werkloos dan jongeren van Nederlandse- (9%) en westerse herkomst (7%).

De factsheet en het achtergronddocument gaan dieper in op de ontwikkelingen en de gehanteerde definities.

Download