januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Meer gezinnen in de stad, leerlingenaantal in Amsterdam blijft toenemen

24 april 2015

Uit de nieuwste leerlingenprognose 2014/’15 blijkt dat het leerlingenaantal zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs de komende jaren blijft toenemen.

In het basisonderwijs zal het leerlingenaantal stijgen met 4.000 leerlingen in de komende vijf jaar: tot 65.800 in 2019/’20 (+6.4%). Het aantal leerlingen groeit vervolgens verder met 8,6%  in 2024/’25. Er zijn waarschijnlijk in bepaalde gebieden nieuwe basisscholen nodig om deze groei op te vangen.


(Verwacht) aantal leerlingen in het basisonderwijs, 2014/’15, 2019/’20 en 2024/’25


In het voortgezet onderwijs is de verwachte groei van het aantal leerlingen relatief nog iets sterker. Hier zal het leerlingenaantal met 6,6% stijgen tot 2019/’20 en met 11,2% tot 2024/’25. We zien vooral een stijging van de leerlingenaantallen op de brede scholengemeenschappen, havo/vwo-scholen en vwo scholen. Ook hier geldt dat de huidige capaciteit niet groot genoeg is om de groei op te vangen,  er moeten op termijn nieuwe scholen bij komen of de huidige scholen moeten groter worden.


(Verwacht) aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2014/’15, 2019/’20 en 2024/’25

Groei voornamelijk gevolg van meer gezinnen in de stad en toenemend aantal geboorten
In het leerlingenprognosemodel worden Amsterdammers in de schoolgaande leeftijd, de  basisgeneratie PO (primair onderwijs) of VO (voortgezet onderwijs), als input gebruikt. De prognose van de basisgeneratie vloeit voort uit de demografische ontwikkelingen die zich in het verleden voordeden en de aannames over de trends voor de komende periode hierin. De belangrijkste ontwikkeling voor de scholen in de stad is dat de leeftijdsgroep van 4 tot en met 18 jaar de komende jaren zal blijven groeien.

Op deze pagina zijn alle rapportages en tabellen van de leerlingenprognoses 2014/’15 voor het PO, VO en SO te downloaden. 

Download