januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Meeste zzp’ers verwachten niets van de gemeente

22 april 2015

Iets meer dan de helft van Amsterdamse zzp’ers heeft geen behoefte aan hulp van de gemeente. Dat blijkt uit onderzoek dat OIS in opdracht van Economie heeft uitgevoerd onder ruim 400 zzp’ers.

Zzp’ers die niets van de gemeente verwachten, willen graag zelfstandig en onafhankelijk zijn. De meeste zzp’ers geven aan te zijn gaan werken als zzp’er vanwege de autonomie en flexibiliteit. Onder de zzp’ers die wel iets van de gemeente verwachten, lopen de verwachtingen uiteen. Deze variëren van erkenning tot hulp bij scholing en netwerkbijeenkomsten, financiële ondersteuning, hulp bij werkplekken, de gemeente als opdrachtgever en meer flexibiliteit in het parkeerbeleid.

De meeste zzp’ers werken vanuit huis en hebben hier bewust voor gekozen. Zzp’ers die hier niet bewust voor hebben gekozen, geven aan dat de huurprijzen voor een werkplek erg hoog zijn en dat er geen speciale regelingen zijn voor gestarte zzp’ers wat betreft het huren van een werkruimte. Volgens 40% van de zzp’ers zouden eigenaren van (leegstaande) panden meer werkplekken voor zzp’ers moeten creëren. Een derde vindt dat dit een taak is voor de gemeente en 18% noemt projectontwikkelaars.

Tot slot wil ruim twee derde van de zzp’ers graag werkzaam blijven als zzp’er. Een kwart geeft aan een samenwerking met andere zzp’ers te willen opzetten of voortzetten en 18% zou graag zijn of haar onderneming verder willen uitbouwen en eventueel personeel willen aannemen.

Download