januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

MRA-bewoners geïnteresseerd in cultuur

10 maart 2015

Twee derde van de bewoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is geïnteresseerd in kunst en cultuur.

Het afgelopen jaar zijn zij gemiddeld elf keer naar een voorstelling of een concert geweest. Dat blijkt uit onderzoek dat OIS in opdracht van de provincie Noord-Holland heeft uitgevoerd. Hiervoor zijn bijna 3.000 bewoners uit de metropoolregio ondervraagd.

Amsterdammers zijn het meest geïnteresseerd in kunst en cultuur (75%), bewoners uit de gemeente Haarlemmermeer het minst (50%). Hoogopgeleiden hebben de meeste belangstelling voor kunst en cultuur. Zij gaan ook het vaakst naar voorstellingen en concerten. 

Belangstelling voor kunst en cultuur

Bioscoop het populairst in MRA
Amsterdammers zijn het vaakst naar een voorstelling of een concert geweest en inwoners van Purmerend het minst vaak. De bioscoop wordt het vaakst bezocht. Eerder onderzoek naar cultuurparticipatie laat zien dat de bioscoop ook in 2006 veruit het populairst was. MRA-bewoners gaan het vaakst naar Amsterdam voor een bezoek aan de bioscoop. Ook voor andere voorstellingen en concerten gaan MRA-bewoners vaak naar Amsterdam. Hier is dan ook het meeste aanbod van cultuur. Haarlem is een andere gemeente waar MRA-bewoners redelijk vaak een voorstelling of concert bijwonen.

Bezoekersstromen bioscoop

Weinig culturele voorzieningen gemist in de MRA
Slechts 17% van de MRA-bewoners geeft aan culturele voorzieningen in de eigen gemeente te missen. In Haarlem mist men het minst vaak culturele voorzieningen, gemiddeld 11%. In Hilversum het vaakst, 30% van de bewoners mist culturele voorzieningen, vooral theaters.  


Download