januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Nieuwe middelbare scholen heffen tekort leerlingplekken deels op

8 juni 2015

De leerlingaantallen zullen sterker groeien op vwo en havo/vwo scholen dan op andere typen scholen. 

Dit is voornamelijk een gevolg van de toename van vwo-adviezen die we de laatste jaren zien in de stad. Ook bij een vrij groot deel van de brede scholengemeenschappen (niveau vmbo-b of vmbo-t tot en met vwo) en categorale vmbo-t scholen (scholen die alleen vmbo-t aanbieden) is te zien dat er een tekort aan leerlingplekken zal ontstaan. 

Dit blijkt uit een vergelijking per school van de capaciteit met de leerlingenprognose 2014/’15. Hierbij is ook meegenomen op welke middelbare scholen er de laatste jaren leerlingen uitgeloot werden. In onderstaande figuur is dit in beeld gebracht: alle bestaande middelbare scholen staan weergegeven waarbij met een kleur is aangegeven of er geloot werd op de school en of er in de toekomst een tekort of overschot van minimaal 25 leerlingen zal ontstaan.

Meer druk op scholen Centrum/Zuid
In Centrum/Zuid staan veel van de typen scholen die een tekort aan leerlingplekken laten zien. Vergeleken met de andere gebieden is de druk op de scholen in Centrum/Zuid dan ook groot: veel scholen in dit gebied moesten de laatste jaren loten en de komende jaren zal het tekort aan leerlingplekken op deze scholen naar verwachting nog verder toenemen. In Noord, Oost/Zuidoost en (Nieuw-)West is de druk op de scholen minder groot. Het leerlingaantal zal echter ook in deze gebieden gaan toenemen, waardoor de druk op de bestaande scholen groter wordt.

Nieuwe scholen
In het onderzoek zijn toekomstscenario’s uitgewerkt voor vier initiatieven voor nieuwe scholen die recent gestart zijn of gepland zijn vanaf schooljaar 2015/’16 of 2016/’17, en die nog niet zijn meegenomen in de leerlingenprognose. Op basis van de toekomstscenario’s is de verwachting dat de scholen het tekort aan leerlingplekken op categorale vmbo-t scholen en brede scholengemeenschappen kunnen gaan oplossen, maar niet  het tekort aan leerlingplekken op havo/vwo scholen en op categorale vwo/gymnasium scholen (scholen die alleen vwo aanbieden). 

Download
Internet