januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

OIS symposium VAN DATA NAAR INFORMATIE

15 oktober 2015

OIS symposium
Dinsdag 17 november 2015, 15.00-18.00 uur, Frascati

Van data naar informatie naar kennis. Dat is de ideale manier om de enorme hoeveelheid gegevens die in Amsterdam beschikbaar is, uit bestanden, uit onderzoek en uit andere bronnen, in te zetten om het beleid van deze stad verder vorm te geven. De kern van ons werk is het uitvoeren van onderzoek en het beschikbaar stellen van gegevens over onze stad, ze vormen de pijlers onder onze dienstverlening. En het uitvoeren van onderzoek is een dynamische activiteit: nieuwe technologie en de beschikbaarheid van meer gegevens leiden tot steeds meer data, en daarmee tot meer informatie en meer kennis.

Tijdens het jaarlijkse symposium rond de presentatie van het jaarboek ’Amsterdam in cijfers’ gaan we in op deze ontwikkeling. Er is aandacht voor het onlangs opgerichte DataLab, een werkplaats, kenniscentrum en partner op het gebied van datavraagstukken. Ook gaan we in op de wijze waarop mobiliteit en bezoekersstromen, onder andere bij Sail, zijn gemeten en hoe de gemeente deze gegevens heeft gebruikt. Verder geven we aan de hand van een fictief Amsterdams gezin inzicht in de manier waarop de combinatie van data tot nieuwe kennis kan leiden. 

Programma
Dinsdag 17 november 2015

14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Opening door Berent Daan, directeur Onderzoek, Informatie en Statistiek
15.10 uur Maarten Geraets en Arris Oliemans ‘DataLab: de makkelijke markt en het nieuwe DataPunt’
15.40 uur Eric de Kievit ‘Van voetganger tot crowd: loopstromen onderzocht’
16.05 uur Onderzoek, Informatie en Statistiek ‘Van data tot kennis met de familie Van Dam’
16.45 uur Presentatie ‘Amsterdam in Cijfers 2015’
17.00 uur Borrel

Locatie
Theater Frascati
Nes 63, Amsterdam

Aanmelden
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. We hebben het maximum aantal deelnemers bereikt.

Over de sprekers 
Maarten Geraets is coördinator van het in juni opgerichte Datalab waar hij met een team van professionals werkt aan oplossingen voor datavraagstukken in de gemeente Amsterdam. De werkwijze van het DataLab kenmerkt zich door een 'user-centered' projectaanpak waar bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid centraal staat.

Arris Oliemans is product owner van het nieuwe DataPunt van de gemeente Amsterdam. Het DataPunt wordt de centrale plek waar interne en externe data wordt ontsloten voor de verschillende organisaties in de stad, in de door gebruikers gewenste vorm. Ontwikkeling en onderhoud vindt plaats in het DataLab onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van OIS en Basisinformatie.

Eric de Kievit is senior adviseur mobiliteitsonderzoek bij Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam. Hij houdt zich o.a. bezig met onderzoek op het gebied van verplaatsingsgedrag en verkeersintensiteit. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het in kaart brengen van verkeers(on)veiligheid en monitoring van voetgangersstromen.

Download