januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Spanningen in Amsterdamse buurten gestegen

17 maart 2015

Sinds 2011 meet OIS spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. Het instrument waarmee dat gebeurt bestaat uit acht stellingen.

Drie van de acht stellingen meten  gradaties van het mogelijke onprettig samenleven in de buurt: negatief denken over andere bevolkingsgroepen, spanningen ervaren met andere bevolkingsgroepen en contactvermijding door deze spanningen. Vijf van de acht stellingen gaan in op de oorzaak zoals overlast van jongeren of verschillende normen en waarden. Op basis van de uitkomsten van deze acht stellingen berekent OIS jaarlijks de spanningenindex. 

In 2014 verslechtert deze index, na een verbetering in 2012 en 2013. De verslechtering komt doordat meer Amsterdammers spanningen voelen met buurtgenoten die uit een andere cultuur dan zijzelf komen. In 2013 gaf 15% van de Amsterdammers dit aan, in 2014 is dit 19%. De toename hiervan is het sterkst in stadsdeel Centrum, al zijn hier in vergelijking tot de rest van Amsterdam weinig spanningen. In de stadsdelen Noord en Nieuw-West zijn, net als in voorgaande jaren, de meeste spanningen. 


Download