januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Twee derde van de Amsterdamse middelbare scholieren heeft een ‘succesvolle schoolloopbaan’

18 mei 2015

Een schoolloopbaan is als succesvol beoordeeld als een diploma werd behaald op hetzelfde niveau als het basisschooladvies of op een hoger niveau, eventueel met een jaar vertraging. 

Leerlingen die in schooljaar 2007/’08 zijn begonnen op de middelbare school zijn gevolgd tot in schooljaar 2013/’14.

OIS heeft voor de tweede keer onderzocht hoe de schoolloopbanen van Amsterdamse leerlingen in het voortgezet onderwijs verlopen 1). Leerlingen met basisschooladvies havo hebben minder vaak dan leerlingen met andere basisschooladviezen een succesvolle schoolloopbaan: 56% van de leerlingen met basisschooladvies havo haalt een diploma op of boven het geadviseerde niveau, eventueel met een jaar vertraging, ten opzichte van 66% gemiddeld. Slechts een kwart van de leerlingen (24%) heeft het havo diploma behaald binnen de vijf jaar die zij er officieel voor hebben.

Welke leerling- en schoolkenmerken hebben invloed op de schoolloopbanen?
Leerlingen met een hogere Cito-score, meisjes, leerlingen van een basisschool met een hogere sociaal economische status en leerlingen op een school met mogelijkheid tot opstroom halen vaker een diploma op een hoger niveau. Leerlingen met een lwoo-advies, leerlingen die ouder zijn bij de start van de middelbare school en leerlingen op een school met mogelijkheid tot afstroom halen vaker een diploma op een lager niveau. De herkomst van een leerling en of hij/zij al dan niet in een gemengde brugklas zit hebben geen significant effect op de schoolloopbaan.

Online visualisatie schoolloopbanen
Op basis van dit tweede onderzoek naar de schoolloopbanen van Amsterdamse middelbare scholieren is een interactieve visualisatie van de data gemaakt. Hiermee kunnen geïnteresseerden zelf aan de slag om eigen onderzoeksvragen beantwoord te krijgen. De visualisatie is te vinden via deze link:

Download
Internet