januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Van der Laan hoog gewaardeerd

18 juni 2015

De Amsterdamse burgemeester van der Laan is goed bekend en zeer gewaardeerd onder de bevolking. 

Bijna twee derde weet zijn naam spontaan te noemen en gemiddeld geven Amsterdammers van der Laan een 7,7 als rapportcijfer. 71% zou tevreden zijn als hij na volgend jaar zou aanblijven als burgemeester.

Dat blijkt uit een enquête van OIS onder 803 Amsterdammers. Voor de enquête zijn panelleden van OIS benaderd en zijn willekeurige Amsterdammers op straat en telefonisch gevraagd naar hun oordeel. In opdracht van het Parool vroeg OIS Amsterdammers om te reflecteren op het functioneren van de burgemeester en hun voorkeur te geven voor de komende ambtsperiode. De huidige ambtsperiode van Van der Laan loopt in 2016 af.

Er zijn nauwelijks verschillen tussen Amsterdammers in hun oordeel over Van der Laan. Opleiding doet er wel toe: hogeropgeleiden komen gemiddeld een fractie hoger uit in hun rapportcijfer; laagopgeleiden een fractie lager. Dit is in lijn met landelijk onderzoek waaruit blijkt dat laagopgeleiden in het algemeen wat minder vertrouwen hebben in bestuurders en instituties.

Ook als de verschillende rollen en taken van de burgemeester aan de orde komen blijven Amsterdammers over de hele linie positief. Het hoogst waarderen zij het optreden van Van der Laan bij evenementen en calamiteiten (7,7). Voor het vertegenwoordigen van henzelf of het optreden bij de bezetting van het Maagdenhuis zijn de rapportcijfers lager maar nog duidelijk voldoende (6,8 en 6,6).


Download