januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Vooral jonge vrouwen ervaren overlast in hun buurt

30 maart 2015

Een op de drie de Amsterdamse vrouwen is van mening dat vrouwen en meisjes in hun buurt ongewenste aandacht krijgen, en 15% heeft zelf hierdoor overlast ervaren. Vooral jonge vrouwen ervaren overlast in hun buurt door ongewenste aandacht (20%).

Dit blijkt uit gegevens uit de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland in 2012, 2013 en 2014. Deze monitor wordt jaarlijks onder ongeveer 12.000 bewoners uit de regio afgenomen en brengt de veiligheid, criminaliteit en leefbaarheid in de regio in beeld.
Tot en met 2013 werd respondenten in de monitor gevraagd: hoe vaak komt het in uw buurt voor dat vrouwen en meisjes op straat worden nagefloten, nageroepen, of op een andere manier ongewenst aandacht krijgen? Vanaf 2014 is de monitor gewijzigd. Respondenten konden vanaf dan aangeven of het in hun buurt voorkomt dat mensen op straat worden lastig gevallen. Ook konden zij aangeven in welke mate zij hier zelf overlast van ervaren.

De gegevens over 2012 en 2013 gaan specifiek over ongewenste aandacht voor vrouwen en meisjes in de buurt. In beide jaren zei 30% van de Amsterdamse vrouwen dat dit voorkwam. Ongeveer een op de tien vrouwen was van mening dat dit vaak voorkwam, en twee van de tien zei dat dit soms voorkwam.
In 2014 gaf 24% van de Amsterdamse vrouwen aan dat in hun buurt mensen op straat worden lastig gevallen. Dit gaat niet specifiek over ongewenste aandacht voor vrouwen en meisjes. Toch geven de cijfers van 2014 een nieuw inzicht: 4% van alle Amsterdamse vrouwen gaf aan zelf hierdoor veel overlast te hebben ervaren en 11% een beetje overlast. Met andere woorden: 15% van de Amsterdamse vrouwen is in de eigen buurt lastig gevallen op straat.

Het zijn vooral jongere vrouwen van 15 t/m 30 jaar die vinden dat vrouwen in de buurt ongewenste aandacht krijgen, en daar zelf overlast van hebben. In de stadsdelen West en Nieuw-West komt ongewenste aandacht relatief het meest voor. De Burgwallen Nieuwe-Zijde in stadsdeel Centrum voert met 27% echter de top tien aan van buurten waar ongewenste aandacht voor vrouwen het vaakst voorkomt.


Download