januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

Woninginbraak heeft grote impact op slachtoffers

21 juli 2015

Woninginbraak behoort tot High Impact Crime: een delict dat grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt.

Resultaten van de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland (VMAA) bevestigen dit: slachtoffers van woninginbraak geven vaker aan zich onveilig te voelen, schatten de kans groter om opnieuw slachtoffer te worden en doen meer aan preventie ter voorkoming van inbraak.

Woninginbraak hangt sterk samen met onveiligheidsgevoelens 
Slachtoffers van woninginbraak voelen zich vaker onveilig in hun eigen buurt en in het algemeen (beide 12%) dan respondenten die geen slachtofferschap rapporteren (respectievelijk 3% en 2%). Slachtofferschap van woninginbraak hangt sterk samen met onveiligheidsgevoelens, sterker dan geweld, vandalisme en diefstal.

Grote inschatting slachtofferkans voor woninginbraak 
De kans om in de komende 12 maanden slachtoffer te worden van woninginbraak wordt groter geschat dan de kans op zakkenrollerij, beroving op straat en mishandeling. Vijftien procent schat de kans op woninginbraak de komende 12 maanden groot of heel groot versus 8% voor zakkenrollerij, 5% voor beroving op straat en 4% voor mishandeling.

Van de respondenten die in de afgelopen vijf jaar slachtoffer werden, schat 41% de kans (heel) groot om opnieuw slachtoffer te worden van inbraak. Dit effect is nog groter onder bewoners die slachtofferschap in de afgelopen 12 maanden rapporteren: van hen schat 56% de kans (heel) groot.

Slachtoffers van inbraak doen meer aan preventie 
Bewoners die aangeven dat zij in de afgelopen vijf jaar slachtoffer werden van inbraak nemen meer preventieve maatregelen dan bewoners die geen slachtoffer werden. Vooral het percentage slachtoffers dat het licht laat branden, is hoger dan het percentage niet-slachtoffers. Extra sloten en grendels op de buitendeuren is de meest gekozen preventieve maatregel, door zowel slachtoffers als niet-slachtoffers. Ook hebben veel respondenten buitenverlichting.


Download