januari 2015
februari 2015
maart 2015
april 2015
mei 2015
juni 2015
juli 2015
augustus 2015
september 2015
oktober 2015
november 2015
december 2015

WOZ-waarde woningen in Amsterdam gestegen

24 maart 2015

Na september 2008 zijn onder invloed van de kredietcrisis de koopprijzen van woningen gedaald en daarmee ook de WOZ-waarde, want die is gebaseerd op marktontwikkelingen.

Volgens de meest recente gegevens over de woningwaarde (van 1 januari 2015) is in Nederland de waarde van de woningen bijna 14% lager dan voor de crisis, in Amsterdam is de waardedaling met 13,2% iets kleiner. Bij de bepaling van de waarde moet volgens de wet WOZ de peildatum van een jaar eerder worden gebruikt. Voor de WOZ-waarde van 1 januari 2015 wordt de waardepeildatum 1 januari 2014 gebruikt. 
Veel huiseigenaren die dit jaar een waardebeschikking en een aanslag onroerende zaak belasting hebben ontvangen zullen constateren dat de waarde van hun woning iets hoger ligt. In Amsterdam was de WOZ-waarde op 1 januari 2015 gemiddeld 1,3% hoger dan op 1 januari 2014. In geheel Nederland zijn de WOZ-waardes in deze periode juist met 2,8% gedaald.

Download