januari 2018
februari 2018
maart 2018
april 2018
mei 2018
juni 2018
juli 2018
september 2018
oktober 2018
november 2018
december 2018

Amsterdam groeit door en bereikt hoogste buitenlands migratiesaldo ooit: 13.600

5 januari 2018

Op 1 januari 2018 telt Amsterdam 855.965 inwoners. Dat zijn er 11.000 meer dan een jaar eerder (844.952). Dit blijkt uit voorlopige cijfers van OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek). In 2017 steeg het inwonertal sterker dan in 2016. De stad groeit vooral door buitenlandse migratie. In 2017 werd het hoogste saldo ooit bereikt: er vestigden zich 13.600 mensen meer vanuit het buitenland, dan dat er naar het buitenland vertrokken.

In 2017 werden 10.600 nieuwe Amsterdammertjes geboren en stierven 5.000 inwoners; een geboorteoverschot van 5.600. Het aantal inwoners dat de stad verruilde voor een andere woonplaats binnen Nederland nam net als in de afgelopen drie jaar verder toe en komt uit op 43.700. Tegelijkertijd vestigden zich 35.500 mensen vanuit andere Nederlandse gemeenten in de stad. Voor het derde opeenvolgende jaar komt het binnenlands migratiesaldo negatief uit: -8.200.    

De sterke stijging van het buitenlands migratiesaldo is ongekend. Nooit eerder werd in Amsterdam een hoger saldo bereikt. Niet in 1975, na de onafhankelijkheid van Suriname (12.807) en niet in 1991, toen veel vluchtelingen uit Joegoslavië zich in de stad vestigden (12.186). Hoe kan het saldo in 2017 zo hoog zijn? De voorlopige cijfers laten zien dat de verklaring voornamelijk zit in de vestiging vanuit het buitenland. In 2016 was dat nog ruim 32.000; in 2017 gaat het voorlopig om bijna 38.000. Het vertrek naar het buitenland bleef ongeveer gelijk: 24.000. Een eerste analyse laat zien dat de nieuwe inwoners vanuit het buitenland vooral een plek vonden in de reguliere studentenhuisvesting en student hotels, maar ook ingeschreven werden op kantoorlocaties.

De hier gepresenteerde cijfers zijn voorlopige cijfers en wijken iets af van de cijfers die het CBS afgelopen dinsdag publiceerde. De CBS-cijfers gaan over de maanden januari tot en met november 2017. In de OIS-cijfers zijn ook de ontwikkelingen van december meegerekend, waardoor met name het vertrek naar binnen- en buitenland hoger uitkomt. De cijfers zijn nog niet definitief. Het komt regelmatig voor dat wijzigingen in de bevolkingsadministratie pas weken later gemeld worden, bijvoorbeeld wanneer iemand vergeet een verhuizing door te geven. Deze nagekomen berichten worden verwerkt in de definitieve cijfers, die eind februari worden verwacht.