Onderzoek, Informatie en Statistiek

Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie over Amsterdam en het uitvoeren van beleidsonderzoek. Daarnaast speelt OIS een belangrijke rol in het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad.


Onderzoek en Statistiek

OIS heeft veel statistische informatie over Amsterdam in huis. De statistieken van OIS beschrijven de meest uiteenlopende onderwerpen; van de Amsterdamse bevolking, de woningvoorraad, de werkgelegenheid en de bedrijvigheid in de stad tot onderwerpen als veiligheid, verkiezingen, zorg en onderwijs. Omdat de statistieken al jaren worden bijgehouden is het mogelijk om stedelijke ontwikkelingen door de tijd heen te volgen. Ook kunnen gebieden binnen de stad, zoals stadsdelen, buurtcombinaties en buurten, met elkaar worden vergeleken.

OIS voert daarnaast (opdracht)onderzoek uit, variërend van korte opinieonderzoeken over actuele onderwerpen tot uitgebreide monitors. Ook doet OIS veel onderzoek op het terrein van dienstverlening en klanttevredenheid. De gemeente Amsterdam is voor het grootste deel onze opdrachtgever; met onze interne samenwerkingspartners stellen we jaarlijks een onderzoeksprogramma vast. OIS voert ook onderzoek uit voor andere gemeenten, universiteiten, provincies, de Europese Unie, verschillende lokale media en bedrijven.

Van data naar informatie

Amsterdam beschikt over een grote hoeveelheid gegevens van en over de stad: uit registraties, bestanden, onderzoek en andere bronnen. Een van de opgaven voor Amsterdam is het beter en slimmer benutten van deze gegevens. OIS heeft hierin een belangrijke taak: we zijn verantwoordelijk voor het ontsluiten, koppelen en leveren van deze gegevens. We doen dat zoveel mogelijk met gebruik van innovatieve toepassingen.

DataLab en DataPunt

Het DataLab is een werkplaats, kenniscentrum en partner voor de gemeente op het gebied van datavraagstukken. Hier komt alles samen: (big) data, onderzoek en innovatie. We werken samen met professionals en burgers en we gebruiken technologie die toepassingen en data met elkaar verbindt. De werkwijze van het DataLab kenmerkt zich door een projectaanpak waar bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid centraal staat. De belangrijkste producten van het Datalab zijn:

- bewerkingen, selecties, ontsluiting en levering van data;

- analyses, visualisaties en onderzoek;

- ontwikkeling van innovatieve toepassingen als apps en websites.

Hierbij is de beschikbaarheid van interne en externe data een belangrijke voorwaarde. Met Basisinformatie werken we samen om die vanuit DataPunt centraal te ontsluiten voor de verschillende organisaties in de stad.

Positie binnen de gemeente

OIS heeft binnen de gemeente een onafhankelijke positie, die vergelijkbaar is met die van het CBS binnen de Rijksoverheid. OIS valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester.


Klachtenprocedure

OIS heeft een klachtenprocedure. Als u een klacht heeft over OIS, werkwijze, medewerkers, producten of anderszins, kunt u zich schriftelijk of per e-mail richten tot de directeur van OIS.

Leveringsvoorwaarden OIS

Organisatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de volgende personen.

Directeur
Berent Daan


b.daan@amsterdam.nl
020 251 0475

Hoofd Onderzoek en Statistiek
Jeroen Slot


j.slot@amsterdam.nl
020 251 0420

Hoofd Datadiensten
Marielle Nuijsm.nuijs@amsterdam.nl
06 5572 5205

Onderzoeksadviseur
Esther Jakobse.jakobs@amsterdam.nl
020 251 0422

Onderzoeksadviseur
Willem Bosveldw.bosveld@amsterdam.nl
020 251 0330

Onderzoeksadviseur
Josca Boersjosca.boers@amsterdam.nl

020 251 0416


Programmamanager DataPunt

Egbert Dijkstra

e.dijkstra@amsterdam.nl
06 415 18 445